Module bàn làm việc LUXMD01C10

Thông số cụm Module bàn làm việc LUXMD01C10
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
240 cm 120 cm 112 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .