Bàn nhân viên AT120

893

Thông số bàn nhân viên AT120
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
120 cm 70 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

Số lượng:

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .