Cụm bàn 4 chỗ LUXMD01YC10 Hòa Phát

Thông số Cụm bàn 4 chỗ LUXMD01YC10
Chiều dài Chiều sâu (thay đổi) Chiều cao
275 cm 120 cm 75cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .