Bàn máy tính AT204SHL

1.472

Thông số bàn máy tính AT204SHL
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 60 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

Số lượng:

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .