Bàn liền hộc SV160HL

Thông số Bàn liền hộc SV160HL
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
160cm 80cm 75cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .