Bàn máy tính NTBP02

1.583

Thông số Bàn máy tính NTBP02
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
100 cm 60 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

Số lượng:

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .