Bàn làm việc Hòa Phát AT100SHL3D

Thông số Bàn làm việc Hòa Phát AT100SHL3D
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
100 cm 60 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .