Module làm việc 4 chỗ HRMD03 Hòa Phát

Thông số Module làm việc 4 chỗ HRMD03 Hòa Phát
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
280 cm 120 cm 115 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .