Module bàn làm việc HRMD08

Thông số module bàn làm việc HRMD08
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
280 cm 140,6 cm 110 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .