Cụm module làm việc 4 chỗ LUXMD03C10

Thông số Cụm module làm việc 4 chỗ LUXMD03C10
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
265 cm 200 cm 107 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .