Bàn trưởng phòng Hòa Phát NTP1800C

Thông số bàn giám đốc NTP1800CA
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
180cm 85cm 75cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .