Bàn trưởng phòng chân sắt AP01

Thông số bàn làm việc AP01
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
160 cm 140 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .