Bàn nhân viên Hòa Phát SV150

Thông số Bàn nhân viên Hòa Phát SV150
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
150 cm 70 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .