Bàn nhân viên Bright BRI120C15

Thông số bàn nhân viên BRI120C15
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
120 cm 70 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .