Bàn máy tính liền hộc SV204HL

Thông số Bàn máy tính liền hộc SV204HL
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120cm 70cm 75cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .