Bàn máy tính Hòa Phát SV204SHL

Thông số Bàn máy tính Hòa Phát SV204SHL
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 60 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .