Bàn máy tính Hòa Phát AT204S

Thông số Bàn máy tính Hòa Phát AT204S
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120cm 60cm 75cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .