Bàn máy tính Hòa Phat AT204HL

Thông số Bàn máy tính Hòa Phat AT204HL
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 70 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .