Bàn liền hộc Hòa Phát SV140HL3D

Thông số Bàn liền hộc Hòa Phát SV140HL3D
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
140cm 70cm 75cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .