Bàn liền hộc Hòa Phát AT180HL

Thông số Bàn liền hộc Hòa Phát AT180HL
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
180 cm 70 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .