Bàn lãnh đạo ATP1890

Thông số bàn nhân viên ATP1890
Chiều rộng Chiều sâu Chiều cao
180 cm 90 cm 76 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .