Bàn làm việc UN120SHLCS3

Thông số bàn nhân viên UN120SHLCS3
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 60 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .