Bàn làm việc SV100HL

Thông số Bàn làm việc SV100HL
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
100 cm 60 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .