Bàn làm việc LUX160HLC10

Thông số Bàn làm việc LUX160HLC10
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
160 cm 70 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .