Bàn làm việc liền hộc SV120SHL3DF

Thông số Bàn làm việc liền hộc SV120SHL3DF
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
120 cm 60 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .