Bàn làm việc HR140HLC8Y1

Thông số Bàn làm việc HR140HLC8Y1
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
140 cm 70 cm 75 cm

(Giá chưa có VAT, vui lòng + 10% nếu có nhu cầu)

    Gọi lại

    .
    .
    .
    .